Bayındırlık işleri...

Nafia,(Arapça).
İmar,

Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılanların tümü, bayındırlık işleri.
Osmanlı Devleti 'nde Bayındırlık bakanlığı' na  Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti denirdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ