Su akan musluksuz boru...

Lüle, 
Farsça lule: lüle.
Almanca: Wassermass,
Çeşme, musluk gibi şeylere takılan küçük boru.
Çeşme ağzı, boru, namlu.
Osmanlı İmparatorluğu çağında çeşmelere takılan ve belli bir süre içinde belli ölçüde su akıtan boru.

Lüle sözcüğünün başka anlamları:
Bükülmüş, dürülmüş şey.
Tütün çubuğu, pipo, nargile vb.nin ucuna takılan, tütün konulan yuva.
Halka gibi dürülmüş şey, kıvrım.
(Saç için) Kıvrım.
Çubuk, nargile vb. ucuna takılan, pişmiş balçıktan veya ağaçtan, dibinde bir deliği bulunan, ağzı açık bir fincan biçimindeki küçük kap.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ