İslam dinine dönmüş olan...

Avdeti,
Arapça, avdeti, (ﻋﻮﺩﺗﻰ) 
Avdet, 
Dönme.
İslam dinine dönen (genellikle Musevi).
Aslına, Müslümanlığa dönen.
Geri dönmek, dönüş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ