Hububat ...

Tahıl, 
Hububat.
Dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan, yiyecek olarak tüketilen bitki ürünleridir. Günlük hayatta ekmek ve ürünlerinin yapımlarında un olarak kullanılırlar. Bu Familyanın 400 civarında cinsi vardır. Tahıllar Buğday, Arpa, Pirinç, Mısır, Çavdar, Yulaf gibi Bitki tohumlarıdır. Tanenin dış kısmı öğütülürken kepek olarak ayrılır. İç kısmı daha çok nişasta deposudur. Çimlenen çekirdek kısmında Proteinler, yağlar ve madenler daha fazladır. En iyi Protein kaynağı tahıl, pirinç ve en düşük mısırdır. Buna karşılık mısır, yağ oranı en çok olan tahıldır. 

En kolay sindirilen tahıl pirinç, en zor olanı buğdaydır. A ve C vitaminleri hemen hemen hiç bulunmaz. Ancak B vitaminleri değişik oranda vardır.  Sadece insanların değil, yeryüzündeki tüm Canlıların en önemli enerji kaynağı tahıl tohumlarıdır. Tahılları ya oldukları gibi tohum olarak ya da işleyip, un, nişasta, yağ, kepek, şeker olarak tüketiyoruz. Ülkemizde çavdar tüketimi yaygın olmamakla birlikte, Almanya, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde Buğday kadar tüketiliyor. 

Tahılların ülkelere ve bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Yakın Doğuda Buğdayın yaygın olduğu gözlenirken, Uzak doğu ülkelerinde Pirinç olduğu görülmektedir.

Tahıl çeşitleri; 
Serin iklim tahılları,
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar.

Sıcak iklim tahılları,
Mısır, Sorgum, Darı, Pirinç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ