Hoşa giden duygulanım, hoşlanma ...

Haz, 
Zevk,
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk.
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz.
Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ