1932 yılında İstanbul' da yayın hayatına başlamış aylık düşün dergisi...

Kadro,
Kadro Dergisi, 
(1932-1935), 
Aylık Fikir Mecmuası.
1932 yılı Ocak ayında yayına başlayan aylık, politik dergi. Kadro dergisinin kurucuları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin'di. Derginin kurucuları Kadrocular adıyla anılmaya başlandı.

Derginin gayesi inkılapları oturtmak ve bir ideoloji meydana getirmekti. Ekonomide devletçiliği savunuyorlardı. Kemalizmi savundu, Marksizm'den farklı bir yol izlemeye çalıştı. Dergi üç yıl devam etti, 36. sayıda 1935'de yayınına son verdi. Rejimin yöneticileriyle ters düştü, çoğu Marksist veya Marksist kökenliydi. Recep Peker başta olmak üzere, Kemalizmi değiştirmek istemekle suçlandılar, Yakup Kadri'nin Tiran elçiliğine atanmasından sonra dergi dağıldı.

Kadro Dergisi 2012 yılında geri döndü. 
Dergi hakkında bilgi edinmek için ; 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ