İzmarit balığının büyüğü ...

Pabuç,
Kanal İzmariti, 
İri izmarit.
İzmarit balığının büyüğüne Pabuç denir.
İzmarit balığının ufağına, Kancur denir.
Menekşe izmarit ,
Ufak izmarit, 

İzmarit Balığı;
(Macna smaris).
Papuç,
Kancur,
Papya ,Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Küçüklerine Kancur, büyüklerine Kanal İzmariti veya Papuç denir. Vücut yanlamasına yassı ve genişçedir, iki sırt yüzgeci birleşmiştir. Vücudun her iki yanında kare şeklinde siyah leke mevcuttur. Renk sırtta dalgalı kahverengi yanlarda ve karında beyazdır. Üreme devresinde yanlarında şerit halinde lacivert ve mavi lekeler belirir. Boyu ortalama 15 cm, dişileri daha küçük olur. Hareketli ve kurnazdır.

Yaz aylarında sahillere kadar sokulur. Üst, ön dikenleri tehlikelidir. Batar ve yara yapar. 10 - 12 yıl yaşayabilir. Erkekleri 3, dişileri 2 yaşında olgunlaşıp 60.000 - 70.000 yumurta verir. Balık yumurtaları, yavruları ve yosunlarla beslenir. Yaz aylarında sahillerde ve rıhtım kenarlarında avlamak mümkündür. Derisi kalın, eti tatlımsıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ