Hükümetin, hazinenin malı...

Miri,
İngilizce: miri
Farsça: miri (ﻣﻴﺮﻯ),
Miri arazi.
Beytülmal,
Farsça, bey anlamındaki mir kelimesinden türetilmiştir.
Eski dilde devlet hazinesine verilen ad.
Hazinenin, devletin malı olan (şey).
Hükumetin, hazinenin malı olan, beylik.
Beylik,
Devlet hazinesi.
Toprak vergisi.
Devlet malı.
Devlet hazinesine mensub.
Devlete ait, devlet malı.
Devletin aldığı vergi.

Miri sözcüğünün yörelerimizde halk dilindeki başka anlamları;
Keklik avlamak için av yerine götürülen erkek keklik.
Toprak vergisi.
Millet.
Kira.

Mirim:
Beyim, aziz dostum, arkadaşım anlamlarında bir seslenme sözü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ