Döl verme yetkinliğine erişmiş kimse...

Erin,
Baliğ, 
Buluğ,
Ergen,

Baliğ ya da Buluğ;
Arapça: baliğ, (ﺑﺎﻟﻎ). 
Arapça, buluğ, büluğa ermek; sona ermek kelimesinden türetilmiştir.
Büluğa eren, döl verme çağına gelmiş olan, ergin.
Ulaşan, vasıl olan, erişen.
Olgunluğa, kemale eren, kamil.
Toplam, yekun.
Baliğ olmak:
Büluğa ermek, çocukluktan çıkıp ergin duruma gelmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ