Derli toplu, düzenli...

Derneşik,
Kıvracık,
Derli toplu, düzenli.
Müctemi,  مجتمع 
Düzenli,
Argoda apiko,

Derli toplu, düzgün, düzenli (kimse).
Derli toplu, düzgün, düzenli (yer).
Mazbut.
Mücaz,
Özlü,
İcmali,  اجمالی 
Derli toplu, özet halinde.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ