Arap abecesinde büyük yazı...

Celi,
Arap harfleriyle, uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş iri sülüs levha yazısı.
Hat sanatında da yazının temel aracı kalemdir. Yani kamış kullanılırdı. Kamışın ucu yazılacak yazının kalınlığına göre makta denilen sert maddelerden yapılmış kağıt üstüne eğik olarak tutularak yazılır. Özel bir bıçakla kalem ucu yontulurdu. Celi yazılar için ağaçtan yapılmış kalın uçlu kalemler kullanılır. Çok ince yazılar için madeni uçlar da kullanılmıştır. 

Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak hazırlanırdı. Yağlı isin çeşitli katkı maddeleriyle karıştırılmasıyla elde edilen bu mürekkep akıcı biçimde yazı yazmayı sağlar. Yazının yanlış yazılması durumunda da kolayca silinirdi. Hat sanatında kullanılan kağıtlar da özeldi. Mürekkebi emip dağıtmaması, kaleme akıcılık sağlaması için; kağıt ahar denilen bir maddeyle saydamlaştırılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ