Kadınların süs olarak kullandıkları bir çeşit başlık...

Hotoz,
Kotas, Kotaz, Kutas, Kutaz.
Hotaz, Hotas, Hataz.
Gotaz, Püskül, Ponpon.
Kadınların süs olarak kullandıkları bir çeşit başlık.
Kadınların süs olarak başlarına taktıkları, çeşitli renk e biçimdeki baş süsü.
Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları, çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık.
Eskiden kadınların başlarına giydikleri bir nevi süslü başlık.
Eski zamanda kadınların başlarına giydikleri süslü serpuş.

Türkistan’ da Tibet yöresinde yetişen ve yak denen uzun kıllı bir cins öküzün kuyruğundan yapılan tuğ.
Bu tüyden yapılan ve at gerdanlarına süs olarak takılan püskül.
Yapıların ve eşyaların üzerine konulan tepelik.
Tavus kuşu, tavuk vb.nin başında bulunan tüyler.
Hayvan, kuş ve tavuk tepesi.
Kuşların başındaki püskül gibi tüyler. 
Binalarda kapı, pencere, ocak vb. yerlere ve eşyalara süs olarak yapılan tepelik.

Hotoz nevileri şunlardı: 
Saraylı hotozu, çimdik hotoz, kürdi hotozu, felek tabancası hotoz, zeyrek yokuşu hotoz, dudu burnu hotoz, gelin sorguçlu hotoz

Osmanlıda kadın başlıkları:
Hazır olarak yapılıp başa giyilenler: 
Arakçin (rakçin), fes, taç, tuzak, tepelik, hotoz.

Doğrudan baş üzerine düzenlenenler: 
Sert kalıplı, yumuşak kalıpsız feslerin çeşitli unsurlarla (sırma, mücevher vb) işlenmesi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ