Hiç görülmemiş, alışılmamış şey...

Acibe,(Arapça)
Hiç görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ