Güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi...

Estet,
Fransızca: esthete,
İngilizce: aesthete.
Arapça: bedii.
Bediiyat.
Eşi görülmemiş, çok güzel.
Güzeli ve güzelligi seven demektir.
Estetik kelimesinden gelir. Güzel olana ilgi duyan kişi anlamındadır. Güzel olan nesnel olmadığı için her estet farklı şeyleri güzel bulur ve onlarla ilgilenir. 

Estetik; aisthesis ya da aisthanshai kelimesinden gelir. Aisthesis duygu, duyuş anlamında, aisthanshai ise duymak, algılamak anlamlarına gelir. Estet denilen kişiler fiziksel diğil, ruhsal çirkinlik tanımlar, buna tahammül edemezler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ