Güney Amerika' daki Titicaca Gölü' nde yaşayan bir halk...

Urular,
Aymaralar,
Uroslar,
Keçhua.
Titicaca Gölü, Peru ile Bolivya arasında yer alır. Göl 3820 m yüksekliğiyle dünyanın en yüksek tatlı su gölüdür. Efsaneye göre ilk İnka Kralı Manco Capac, Copacabana açıklarında bir adaya çıkar. 
Isla del Sol, Güneş Adası, kedi başını andıran bir kayadır. 

Göl haritasına baş aşağı bakıldığında, yatan kedi formu ayırt edilebilir.  Buna karşın Quechua Dili'nde titi, kurşun veya kurşun rengi caca-qaqa ise kaya demektir. Yani kurşini (kurşun renkli) kaya anlamındadır. 

Başka bir Rivayet odur ki, İnka medeniyeti, (Güneş Adası) üzerinde bulunan bir büyükçe kayadan türemiş. Bu kayanın pumaya benzediği söyleniyor. 

Titicaca yerel Aymara dilinde Titi büyük kedi, Kak ise kaya manasına gelir ve tercümesi, Puma Kayası anlamındadır. 

Peru tarafındaki Puno'da ise insan yapımı yüzen adalar meşhur. Yüzyıllar önce sazları ve köklerini birleştirip üzerlerinde yaşamaya başlayan yerlilerin asıl gayesi besine yani balığa daha yakın olmakmış, ama görünen o ki asıl gaye artık turizm olmuş çıkmış.

Turist teknesi gelince eller kollar sallanıyor, hediyelik standları açılıyor, el kadar çocuklar İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve tabii ki İbranice şarkılar okuyup turist abi ve ablalarının sempatisini kazanıyor, böylelikle ekmek parası çıkarılıyor.

Uros kanı taşıyan yerliler, suyun dondurucu soğuğundan etkilenmezler. Hatta asla boğulmazlarmış. Uroslar'ın yerinde, bugün yüzen adalarda Aymara ve Keçhua yerlileri yaşasa da bugün onlara da hala Uros denmeye devam ediliyor.

Titicaca Gölü’nde yetişen ve Totora adı verilen bitkilerin kargılarını çapraz olarak bir araya getirerek büyük sazlıklar oluşturan Uroslar, bu adacıkların üzerinde basit kulübeler de inşa etmişler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ