Kötülüğe saplanmış insanları yok etmek için Tanrı tarafından gönderildiğine inanılan büyük yağmur...

Tufan,
Bir çok yerel efsaneye ve kutsal kitaplara göre Tanrı veya tanrılar tarafından bir kavmi, milleti ya da tüm insanları cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felaket. Tufan'ın detayları farklı kültürlerde farklılıklar arz etmekle beraber en çok bilinen şekli Nuh Tufanı'dır. Tufan yalnızca kutsal metinlere özgü bir kavram değildir. Birçok kültürde büyük felaketlerden bahsedilir. Birçok kültürde büyük felaketlerden bahsedilir. 

Kutsal metinlerden önce de mevcut bulunan, pek çok mitoloji, masal, inanışlarda yer etmiş bir kavramdır. Pisagor’a göre insanlık, böyle 6 kere doğal afet dönemi geçirmiştir. Aynı şekilde Maya kültüründe de insanlığın geçirdiği çağları birbirinden ayıran, birçok büyük felaket dönemi yaşanmış olduğu belirtilir.

Dinozorlar büyük bir ihtimalle devasa bir tufan sonucu ortadan kalkmışlardı. Ancak bu tufan bildiğimiz Nuh tufanı olamaz. Zira insanoğlunun ilk görüldüğü dönem, bundan milyonlarca yıl sonra olmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ