III.Mehmet' in şiirlerinde kullandığı mahlas...

Adli,
III. Mehmet, Osmanlı sultanlarının on üçüncüsü.
İslam halifelerinin yetmiş sekizincisi. 
1566 tarihinde Manisa’da doğdu. Babası Üçüncü Murad Han, annesi Safiye Valide Sultandır. Şehzadeliğinde; yüksek din, fen, idari ve askeri ilimleri öğrendi. İlk hocası İbrahim Cafer Efendidir. Haydar Efendi, Pir Mehmed Azmi Efendi, Sultan Selim Medresesi Müderrisi Nasuh Nevali Efendiden ders aldı. Tarihe geçen muhteşem bir merasimle sünnet edildi. 

1583 yılında Manisa sancağı Valiliğine tayin edildi ve 1595 yılına kadar valilik yaptı.  Babası Üçüncü Murad Hanın vefatından on bir gün sonra 17 Ocak 1595 tarihinde Manisa’dan İstanbul’a gelip, sultan ilan edildi. Bütün Osmanlı padişahları gibi iyi bir şair olup şiirlerinde Adli mahlasını kullanırdı. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ