Usa ve bilmeye değil de istence üstünlük tanıyan bilimdışı öğreti...

İradiye, 
İstenççilik, 
Volontarizm 
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm, istenççilik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ