Otlak...

Örü, 
Mera, 
Salmalık, 
Yaylak, 
Çayır, 
Otlak, 


Mera;
Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yere mera denir.

Çayır;
Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yere çayır denir.

Yaylak;
Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yere yaylak denir.

Kışlak;
Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yere kışlak denir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ