Abdülhak Hamit Tarhan' ın bir şiir kitabı...

Hacle,
Abdülhak Hamit Tarhan' ın şiir kitapları;
Arziler (1925) ,
Bala’dan Bir Ses (1911),
Garam (1919),
Hacle (1886) ,
İlham-ı Vatan (1918),
Kahpe (1885),

Makber,
Ölü (1885),
Ruhlar (1922),
Tayflar Geçidi (1919),
Validem (1913),
Yabancı Dostlar (1924), Yadigar-ı Harb (1913),

Abdülhak Hamit Tarhan,
(1851 İstanbul - 1937 İstanbul)
XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başı edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen şair ve oyun yazarı.
Büyükelçi.
5 Şubat 1851 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tanınmış tarihçi ve Tahran büyükelçisi Hayrullah Efendi'nin oğlu. Abdülhak Hamid ilk tahsiline Bebek Köşk Kapısındaki mahalle mektebi ile Rumelihisar Rüşdiyesine kısa süre devam etti. Paris’te eğitimi için ağabeyi Nasuhi Bey ile 1863 tarihinde Paris’e gitti. Tahran büyükelçiliğine tayin edilen babasıyla birlikte İran’a gitti.  Tahran hatıralarını anlatan Macera-yı Aşk adlı ilk eserini yazdı. Meşhur Makber mersiyesini yazmasına sebeb olan Fatma Hanım ile evlendi. 1876 senesinde, hariciye mesleğini seçti. 

Paris Sefareti ikinci katibliğine tayin edildi. Paris dönüşü 1881 yılında Poti, 1882 yılında Golos, 1883 yılında Bombay Konsolosluğuna atandı. Bombay’da üç sene kaldı. Bombay dönüşünde Londra elçiliği başkatipliğine tayin edildi. Eşi öldü. İngiliz Nelly Hanımla evlendi. 1895 senesinde Lahey büyükelçiliğine iki sene sonra tekrar Londra elçiliği müsteşarlığına tayin edildi. 

1906 yılında Brüksel büyükelçiliğine tayin edildi. 1911 yılında hanımı Nelly’nin ölümü üzerine Belçikalı Lüsyen Lucienne Hanım ile evlendi. Balkan savaşları sırasında kabine tarafından azledildi. Cumhuriyetin ilanından sonra anavatana döndü. 1928 yılında İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bu görevi ölümüne değin sürdü. 
12 Nisan 1937 yılında İstanbul’da öldü. Mezarı Zincirlikuyu’dadır.
Kendisine son zamanlarda Şair-i Azam ya da Dahi-i Azam (en büyük şair) ünvanı verilmiştir.

Tiyatroları:
Abdullah-i Sagir (1917) ,
Duhter-i Hindu (1876),
Eşber (1880),
Finten (1898),
Hakan (1935) ,
İbn-i Musa (1880), İçli Kız (1875), İlhan (1913) ,
Liberte (1913),
Macera-ı Aşk (1873),
Nesteren (1878),
Sabrü Sebat (1875),
Sardanapal (1908),
Tarhan (1916) , Tarık yahut Endülüs’ün Fethi (1879), Tezer (1880),
Zeynep (1908) ,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ