"Eşkali Zaman", "Falaka" ve "Gülüp Ağladıklarım" adlı eserleriyle tanınmış Türk yazar, gazeteci...

Ahmet Rasim
(D. 1865 - Ö. 1932)
Türk yazar, gazeteci. 
Darüşşafaka'yı bitirdi, katiplik ve öğretmenlik yaptı. 1927 yılında İstanbul milletvekili oldu. Tercüman-ı Hakikat, Ceride-i Havadis, Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Resimli Ay, İkdam, Basiret, Boşboğaz,  Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam, Cumhuriyet gazete ve dergilerinde yazdı. 

İstanbul Fatih Karagümrük'te eski adı Karagümrük Ortaokulu olan halk arasında Karagümrük Lisesi olan bilinen Ahmet Rasim Lisesi'nin de kurucusudur.

Başlıca eserleri: 
Afife, 
Ameli ve Nazari Ta'lim-i Lisan-ı Osmani
Asabi Kız - Sabiha, Asker Oğlu,
Bir Düşkünün Mektupları
Ciddiyet ve Mizah, Ciddü Mizah, Cümle-i Hikemiye-i Osmaniye,
Eski İstanbul’da Hovardalık, Eşkali Zaman
FalakaFalaka ve Gecelerim, Fuhşı Atik(Fuhş-i Atik Eski Fuhuş Hayatı)
Gülüp AğladıklarımGüzel Eleni.
Hamamcı ÜlfetHanım.
İki güzel günahkar, İki Hatıra Üç Şahsiyet, İlk Sevgi, 
İstanbulda Eğlence Hayatı,
İstibdattan Hakimiyeti Milliyeye, 
Kitabe i Gam, 
Leyal-i Iztırab
Matbuat Tarihine Medhal, 
Menakıbı İslam, Meşakk-ı Hayat, Muharrir Şair Edip, Muharrir Bu Ya, 
Osmanlı Tarihi, 
Osmanlı İmparatorluğunun Reform Çabaları İçinde Batış Evreleri,
Romanya Mektupları, Ramazan Sohbetleri, Ramazan Karşılaması,
Şehir Mektupları, Sevda-yı Sermedi,
Tarih-i Muhtasar-ı Beşer,
Uzun Hikayeler,
Ülfet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ