Mitoloji...

Esatir,
Arapça esatir, (ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ).
Mitoloji bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran bilim dalının adıdır. Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayeler ve mitolojidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ