Geometrik cisimlerin nitel özelliklerini ve bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen matematik dalı...

Topoloji,

Topoloji matematiğin en yeni dallarından biridir. Topolojinin en kolay tarifi “lastik tabaka geometrisi” dir. Topolojistler büzüştürüldüğünde yada uzatıldığında değişmeyen şekillerin özeliklerini incelerler. İleride sözü geçecek olan bir “Network ağı” nın (Leonard Eular) “Euler sayısı” da, işte bu ağ uzatıldığında yada sıkıştırıldığında değişmeyen özeliklerden biridir.
Topoloji konu olarak lise düzeyinde değildir. Buna karşın herkesin hoşuna gidecek, ilginç ve geniş uygulama alanına sahip temel bazı topolojik fikirler vardır.

Bunlardan biri, ilk olarak 1735 de Leonard Euler tarafından geliştirilen network ağlarının topolojisidir. Bu alandaki çalışmalarına esin olan problemi Konigsberg' in Yedi Köprüsüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ