Anadolu' nun bazı yörelerinde sağdıcın işlevini paylaşan kişi...

Solduç,
Anadolu' nun bazı yörelerinde sağdıcın işlevini paylaşan kişi.
Düğünde gelin veya damada kılavuzluk eden kimseye sağdıç denir. Bazı yörelerde, düğünde gelin ve damada kılavuzluk eden kimseye yardımm eden kişiye solduç denir.
Anadolu' nun bazı yörelerinde sağdıcın işlevini paylaşan kişiye verilen ad.

Anadolu’ nun bazı yörelerinde, özellikle Kars ve çevresinde sağdıcın görevlerini paylaşan kişidir. Sağdıçla birlikte düğün ya da sünnet düğününün masraflarını paylaşır, ailelere yardımcı olur. Genellikle damadın ya da sünnet yapan babanın arkadaşları arasından seçilir. Kimi yörelerde simgesel bir anlam taşır ve küçük çocukla sağdıç ve solduç yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ