Yemen'in doğusunda kurulmuş krallık...

Sebeler, 
Sebalar,
Saba Krallığı.
Başkenti Marib.
Yemen'in doğusunda kurulmuş krallık.
Saba halkı, Saba Krallığı’nda yaşamış bir halk.
Bu halka Sebeler de denir.

Saba İmparatorluğu' nun güzel kraliçesi Belkıs ve "Bu Dünya Ne Sana Ne De Bana Kalmaz" diyen, Sultan Süleyman hükümdarlığında Sebe halkı, Güney Arabistan’ da yaşamış olan dört büyük uygarlıktan birisidir. Sebe halkı, tarihte medeni bir kavim olarak bilinmişlerdir. Bu kavmin en önemli eserlerinden olan Marib Barajı dır. Marib barajının yüksekliği 16 metre, genişliği 60 metre ve uzunluğu da 620 metredir.

Yemen’ in Marib ilinde bulunan Marib Barajı’ nın MS 540 yılında yıkılması sonucu halk felakete uğramıştır. Bu felaket, Arim Seli olarak bilinir.  Sebe halkının yüzlerce seneden beri işletmekte olduğu bağları, bahçeleri ve tarım alanları tamamen yok olmuştu. Barajın yıkılmasından sonra Sebe kavminin de hızlı bir gerileme sürecine girdiği görülmektedir; barajın yıkılmasıyla başlayan bu sürecin sonunda Sebe Devleti’nin de sonu gelmiştir.

Himyeriler:
M.Ö. 115 yılında Yemen’ in Zafar kentinde ortaya çıkmış bir devlettir. M. S. 525 yılındaysa Habeşliler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ