Kader, alın yazısı ...

Yazgı,
Fatalite.
Mukadderat, 
Takdiriilahi.
Ezeli takdir, 
Kader, alın yazısı.
Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezeli takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi:

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ