Sağduyu...

Hissiselim,
Hasse-i selime,
Aklıselim, hissiselim.
Sağduyu.
Sağlam fikirlilik,
İngilizce: common sense, good sense,
Fransızca: bon sens,
Almanca: Gesunder Verstand
Ortalama ölçünlere uygun, sağlam düşünme yeteneği.
Doğruyu görme, hissetme ve buna göre doğru hükümler verme, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği, aklıselim.
Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü, yetisi.
Günlük yaşamda iyi yargılama gücü.
Ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı ve normal kabul edilen insanların kendiliğinden doğru olduğunu düşünerek hiçbir şekilde sorgulamadan kabul ettikleri kavrayış, inanç ve anlayışlar bütünü.
Doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği.
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ