Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir tür kalem...

Divit,
Devat,
Arapça: devat,
Eskiden belde taşınan, madenden, bazan gümüşten yapılan bir nevi yazı takımı, devat.
Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir tür kalem.
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı.
Belde taşınan, gümüş ve benzerinden yapılan bir tür yazı takımı.
Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva eden mahfaza.

Divit sözcüğünün halk dilinde başka anlamı:
Tahıl koymaya yarayan tahtadan yapılmış büyük anbar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ