Dinsel düşüncede dünya tarihinin sonunda tanrısal bir görevi yerine getirerek insanlığı kötülük ve günahlardan kurtaracak kişi...

Mesih,
Maşiah,
Arapça: mesih.
Yunanca mesih: Khristos,
İngilizce: Messiah
İbranice' de Mesih' e sıklıkla melekh maşiah denir.Hz. İsa' ya verilen adlardan biri.
Dinsel düşüncede dünya tarihinin sonunda tanrısal bir görevi yerine getirerek insanlığı kötülük ve günahlardan kurtaracak kişi.
İsa Peygamber' e verilen adlardan biri.
Hz. İsa’ nın lakabı.
Arapça: masih, lafzen,
Kutsanmış olan bir grup insanın kurtarıcısı veya kurtarıcısıdır.
Arapça, şeklini çirkinleştirmek, insanı hayvana çevirmek anlamındaki mesh kelimesinden türetilmiştir.
Ceza olarak Allah tarafından şekli değiştirilip çirkinleştirilmiş (kimse).
Kendi cinsinden farklı yaratılmış, tuhaf, acayip (insan veya hayvan), hilkat garibesi.
Yahudilikte Kral Mesih olarak anılır.
Yahudilerin Mesih kavramından farklı olarak, İsa Mesih , Tanrı' nın Oğlu olarak kabul edilir.

Mesih sözcüğünün eski dilde başka anlamları:
Acibe.
Garibe.
Güzelliği olmayan
Mesh olunmuş.
Başka bir şekle, hayvan kılığına girmiş.
Tuzsuz ve tatsız yemek
Şuurunu kaybedecek hale gelen.
Sarhoş ve şuursuz.
Sıvazlanmış, yağla ovulmuş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ