Dede...

Ağababa,
Büyükbaba,
Büyükpeder,
Ata,
Baba
Dede
Rusça: ded deduşka.
İngilizce: grandpa, grandfather.
Yaşı çok ilerlemiş ihtiyar erkek.
Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder.
Bir kimsenin babasının veya annesinin babası, büyük baba.
Çok yaşlı kimselere seslenme sözü olarak kullanılır.
Babanın veya ananın babası, büyük baba, büyük peder.
Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.
Büyük babadan önceki ataların her biri, cet, ata.
Erkek isimlerinden sonra kullanılan unvan sözü.
Bektaşilerde eskiden baba yerine mürşide verilen isim ve unvan.

Dede sözcüğünün başka anlamları:
Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen ünvan.
Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.
Kalp, yürek.
Genç baba.
Ağabey.
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça, imame.
Ocağın iki yanında kibrit, sacayak vb. şeyleri koymaya yarayan oyuk yer.
Ok ucundaki deliğe geçirilen ağaç.
Yatır,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ