Bir yere gönderilen eşyanın listesi; gönderme belgesi...

İrsaliye,
Arapça: irsaliyye,
İngilizce: waybill, letter of carriage, shipping paper, delivery note.
Fransızca: Lettre de voiture.
Bir yere gönderilen eşyanın listesi.
Makbuz
Gönderim belgesi
Gönderme belgesi.
Her hangi bir yere gönderilen eşya veya malların listesi, irsaliye faturası.
Üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar makamı gibi her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evrak.

Alım ve satımlarda malı gönderirken mal çıkışlarını veya taşıma sürecinde oluşabilecek hasarları tam olarak belirlemek ve mali durum açısından malın cinsini, miktarını ve değerini göstermek amacıyla düzenlenen ticari fatura niteliğindeki belge.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ