Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı halde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı...

Afazi,
Söz yitimi,
Konuşma güçlüğü.
Zıya-ı kelam, 
İngilizce: aphasia,
Fransızca: aphasie.
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı halde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.
Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.
Beyinde meydana gelen bir hasar sonucunda kişinin anlama, konuşma, dinleme yeteneklerinde değişik oranlarda ortaya çıkan kaybolma nedeniyle ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı halde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı; afazi.
Beyinde baş gösteren bir sakatlık yüzünden ya da duygusal nedenlerle konuşma gücünün bir parçasını ya da tümünü yitirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ