Helikopter pisti...

Heliport,
Helibase,
İngilizce: heliport.
Fransızca: heliport.
Helikopter pisti.
Helikopterin iniş kalkış yaptığı özel alan.
Dikuçar pisti, alanı.
Helikopter alanı,

Yalnız helikopterlerin barınmaları, inmeleri ve kalkmaları maksadıyla hazırlanmış bir saha, helikopter limanı, helikopter meydanı, heliport, helikopter pisti. Heliportlar Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO standartlarına uygun olarak yapılırlar.

Heliportlar; yer seviyesi heliportu ve yükseltilmiş heliport olmak üzere ikiye ayrılır. 
Yer seviyesi heliportları, yer ya da deniz, göl gibi su üzerine yerleştirilen heliportları, yükseltilmiş Heliport ise karada, yer seviyesinden yüksekte, taşıyıcı bir yapı üzerine yerleştirilen heliportu anlatmaktadır. Yüzen Heliportlarda iniş ve kalkışlar helikopter işletmecisi ve kaptan pilotun yetki ve sorumluluğundadır.

Heliportlarda bulunan pistlerin üzerinde genelde +(Haç) işaretinin ortasında H işareti bulunur. Bu işaretlerin bulunduğu pistin alanı 14 x 14 ile 24 x 24 metreleri arasında değişiklik göstermektedir. Küçük Heliportlara, Heliped denir. Gemilerde, ya da deniz üzerinde yapı üstüne yerleştirilmiş yüzen veya sabit heliporta, Helidek denir. Petrol ve gaz için kullanılır.

Helikopter,
Fransızca: helicoptere.
Helikopter ilk olarak Fransız pilot Paul Cornu tarafından kullanılmıştır. Helikopter kelimesi yunanca da hareketli kanatlar anlamında olan heliko pteron kelimesinden türetilmiştir. Dikey kalkış ve iniş yapabilen, havada sabit kalabilen, taşıma kuvveti oluşturan döner kanatlı, pervaneli hava araçlarına ise Helikopter denilmektedir. Helikopterde kanat, uçaktaki gibi sabit olmayıp hareketlidir. Hareketli bu kanatlar pervane şeklinde olup iki ya da daha fazla pervane parçasından (pal)’ den oluşur. Motor bu palleri çevirir. Prensip olarak alçak ve yüksek basınç alanları oluşumuna dayanan bir sistemle hareket ederler. Oluşan basınç farkı aracı taşıma kuvveti oluşturur. Helikopterin ağırlığına eşit bir taşıma kuvveti oluştuğunda helikopter havada askıda kalır. Bu kuvvet büyük olursa dikey olarak yükselir. Prensip böylece işler.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ