Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan...

Tasar,
Taslak,
Plan,
Resim,
Desen,
Yazı,
Çizim,
İngilizce: plan, design.
Fransızca: plan, conception.
Almanca: grundriss
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.
Bir oluşum, süreç ya da gidişi yöneltmek ve denetim altına almak üzere yapılan düzenleyici tasarımlar bütünü.
Bir düşüncenin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması gereken düzen ya da bu düzeni gösteren çizim.
Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürününün ilk taslağı, desen, dizayn.
Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, dizayn.
Bir yapının kurulması için mimarın yaptığı çizim.
Bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.

Tasarı:
Yapılması düşünülen şey ve bunun zihinde tasarlanan şekli, proje.
Üzerinde görüşme ve oylama yapılmak üzere yetkili bir kurula verilen teklif metni, layiha.

Tasar sözcüğünün halk dilinde diğer anlamı:
Saban oku, boyunduruk vb. şeyler yapmak için yontularak biçimlendirilen odun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ