Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç...

Mürüvvet,
Arapça: muruvvet.
Ana baba saadeti.
Evladının güzel günlerini, bilhassa evlendiğini görmek.
Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç.
Ana babanın çocuklarıyle ilgili sünnet, iş güç sahibi olma ve bilhassa evlilik gibi önemli hayat dönemlerini görmekten ve onları yetiştirmiş olmaktan dolayı duyduğu sevinç, mutluluk.
İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. 
Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve halleri bırakmak.
İş güç sahibi olan evladın yardım, destek ve nimetini görmek.

Mürüvvet teriminin başka anlamları:
Reculiyet,
İnsaniyet. 
Cömertlik.
Mertlik, yiğitlik.
Yiğitlik, mertlik,
İyilikseverlik, cömertlik.
İnsanca davranma, insanlık.
İyilik ve ihsanda bulunma, cömertlik, lutufkarlık.
İnsanlık, yiğitlik, iyilik. 
İyilikseverlik, cömertlik.
İnsaniyet, mertlik.
Mertlik, insanlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ