19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu...

Karl Marx,
(D. 5 Mayıs 1818, Trier - Ö. 14 Mart 1883, Londra),
19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu.
Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerdendir.
Marx' ın ekonomi alanındaki çalışmaları, emek-sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonomi düşüncesini kavramanın büyük bir kısmı için temel oluşturdu.

En bilinenleri Komünist Manifesto ve Kapital olmak üzere hayatı boyunca sayısız kitap yayımladı. Prusya' nın içinde yer aldığı Ren bölgesindeki Trier şehrinde 5 Mayıs 1818 tarihinde doğdu. Marx, Genç Hegelcilerin felsefe düşünceleri ile ilgilendiği Bonn ve Berlin Üniversiteleri' nde öğrenim gördü. Almanya' da Köln' de radikal bir gazetede çalıştı. 1843 yılında Paris' e taşındı. Friedrich Engels ile tanıştı. 1849 yılında sürgüne gönderildi sonrasında Londra' ya taşındı.

Marx, kapitalizmin içinde burjuvazi ve proletarya arasındaki sınıf çelişkilerinin çalışan sınıfın siyasi zaferi ve bunun sonucu kurulacak sınıfsız bir toplum; komünizm: özgür üreticiler birliği tarafından yönetilen bir toplumun ortaya çıkacağını iddia etmektedir.

Dünya çapında birçok entelektüel, işçi sendikaları ve siyasi parti onun temel çalışmalarından farklı biçimlerde etkilenmiştir. Marx insanlık tarihindeki en etkileyici figürlerden birisi olmuştur.

Eserleri:
Alman İdeolojisi, Artı-Değer Teorileri,
Das Kapital,
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı,
Felsefenin Sefaleti, Feuerbach Üzerine Tezler, Fransa'da Sınıf Savaşımları, Fransa'da İç Savaş,
Gotha Programı'nın Eleştirisi, Grundrisse,
Kapital, Komünist Manifesto, Kutsal Aile,
Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i,
Ücretli Emek ve Sermaye,
1844 Elyazmaları,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ