Zerdüşt dini takviminde ayın 14. günü...

Goşorun,
Zerdüşt dini takviminde ayın 14. gününe Goiorun denir
.

Zerdüşt dini takviminde günler:
Zerdüşt dini takviminde ayın 2. günü: Behmen,
Zerdüşt dini takviminde ayın 3. günü: İmşaspend,
Zerdüşt dini takviminde ayın 4. günü: Şehrivergan,
Zerdüşt dini takviminde ayın 6. günü: Hordad,
Zerdüşt dini takviminde ayın 7. günü: Mordad,
Zerdüşt dini takviminde ayın 14. günü: Goşorun,
Zerdüşt dini takviminde ayın 17. günü: Suruş ruz,
Zerdüşt dini takviminde ayın 25.günü: Ard,

Eski İranlılarda takvime Kohanbar denir. Pers Zerdüşt takvimi güneş takvimidir. Kapadokya takvimi de denen takimde bir yıl, 12 aya ve her bir ay da otuz güne bölünmüştür. Eski İran' da kullanılan Zerdüşt takvimine göre aylar:

Birini ay: Frawardin-Farvardin,
İkinci ay: Ardwahist-Ordibehest-Ordibehişt-
İmşaspend,
Üçüncü ay: Xordad-Hordad
Dördüncü ay: Tir
Beşnci ay: Amurdad-Mordad
Altıncı ay: Sahrewar-Sahrivar
Yedinci ay: Mihr-Mehr
Sekizinci ay: Aban
Dokuzuncu ay: Adur-Adar (Atar)
Onuncu ay: Day-Dai(Dadv)
Obirinci ay: Wahman-Behman(Behmen)
Onikinci ay: Spandarmad-İsfand.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ