Yiğitlerden ve yiğitliklerden söz eden (destan, şiir)...

Hamasi,
Hamasiyye,
Arapça: hamasi,
İngilizce: heroic, epic.
Kaharmanlık,
Kahramanlık,
Kahramanlık, kahramanlıkla ilgili.
Yiğitlerden ve yiğitliklerden söz eden (koşuk, destan, şiir).
Yiğitliğe ve kahramanlığa dair yazılar ve şiirler.
Dinleyenleri etkilemek veya heyecanlandırmak için abartılı (anlatım).
Kahramanlık ve yiğitliğe ait olan, bunlarla ilgili, epik.
Hamasetle alakalı. 
Fıtri cesarete ait ve müteallik.
Cesaret, yiğitlik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ