Güzel olma durumu, hoşluk...

Letafet,
Güzel olma durumu, hoşluk.
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.
Latif,
Nazik, hoş.
Ruh okşayıcı.
Arapça, letafet anlamındaki lutf kelimesinden türetilmiştir.
Zevk ve ruh okşayıcı ince bir güzelliğe sahip olan, hoş, nazik, yumuşak.
Maddeyle değil ruhla ilgili, gözle görülebilecek maddi bir varlığı olmayan.

Karşıtı: 
Kesif.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ