Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir kısa hırka türü...

Arkalık,
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir kısa hırka türü.
Yelek, içlik.
Ceket.
Azerilerin giydiği, pardesüye, cekete benzer bir giysi.
Sakalar ve seyyar manavların ıslanma, kirlenme ve üşümeden korunmak için zaman zaman giydikleri geniş omuzlu, kolsuz ve ön kısmı kavuşan bir yelek türü.

Arkalık sözcüğünün yörelerimizde başka anlamları:
Sırt dayamaya yarayan yer.
Sırtında yük taşıyan hamalların, yük taşırken kullandıkları arka yastığı; semer, hamal semeri, arkalıç.
Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, keçe parçası, altlık.
Artçı (askerlikte).
Evlerde ocağın arkasına vurulan kalın odun.
Kerpiç ve taş taşımak için arkaya iple bağlanan tahta araç.
Bir çeşit sepet.
İskemlenin, sıranın yaslanılacak yeri.
Saman çeteninin (kağnısının) arkasına bağlanan kilim parçası.
Tahta dildirilecek tomruğun dört köşesinden çıkarılan kalın yumru tahtalar.
Semerin kaymasını önliyen kayış ya da kolan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ