Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer ...

Kançılarya,
Kançılar,
İtalyanca: cancelleria,
İngilizce: Chancery, consular or embassy secretariat.
Kançılarya, konsolosluk veya büyükelçilik sekreterliği.
Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer.
Elçlik ve konsolosluklara idari görevlilerin tümü.
Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin bütünü.
Konsoloshanelerde vatandaşlara ait muamelelerin, noterlik işlerinin yürütüldüğü yer.
Musayreb,
Mabeyn, sekretarya.
Osmanlı döneminde ve günümüzde elçilik yerleşkesi anlamına gelir.

Kançılarlık.
Fransızca: Chancellerie,
İngilizce: Chancellery.
Büyükelçilerin veya konsolosların kullandığı özel lojmanlara, konutlara, resmi işlerinin yürütüldüğü binalara denir.
Genellikle bir ülkenin dışişlerine bağlı resmi ve diplomatik misyon ile başka bir ülkede bulunan personelin çalışma ofislerinin bulunduğu ve diplomatik dokunulmazlığı olan bina ve bölümler.
Daimi temsilcilik, büyükelçilik, konsolosluk.
Devletlerin dış ilişkilerle ilgilenen bürokrasi teşkilatına verilen isimdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ