Dolambaçlı...

Lamelif,
Arapça: lam ve elif.
Arap alfabesinde elifin lam ile birlikte yazılmış biçimi.
Dolambaçlı, eğri büğrü, çapraşık.
Dolambaçlı.
Eğri büğrü, çarpık olan.
Sıkıntılı, karışık olan.
Egri büğrü, çarpık

Asaf Halet Çelebi' nin bir şiir kitabı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ