Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan...

Tikel,
İngilizce: particular,
Fransızca: particulier.
Almanca: partikular, 
Latince: particularis.
Kısmi.
Cüzi,
Tikel; tümel karşıtı, cüzi.
Kısmi,cüzi, parça.
Bir tümün bir parçası ile ilgili.
Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan; cüzi, tümel karşıtı.
Bir bütünün bir tek parçasıyla ilgili olan.
Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme, tümel önerme karşıtı.
Tek tek nesnelerin sayısız çeşitlilik gösteren ya da türsel olmayan bireysel özelliklerinden her biri. 

Tikel teriminin yörelerimizde halk dilindeki başka anlamı:
Çatal kazma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ