Bir devletin deniz kıyıları boyunca egemenliği altında tuttuğu belli genişlikte su şeridi...

Karasuları,
Kara suları,
Kıta sınırı,
İngilizce: territorial waters, continental borderland,
Fransızca: mer territoriale, bordure continentale,
Almanca: randliche teile des kontinentes.
Bir devletin deniz kıyıları boyunca egemenliği altında tuttuğu belli genişlikte su şeridi.
Bir devletin denizlerindeki sınırlarını ölçümleyen belirli bir alan.
Denizin alçak suları sınırının altında, düzensiz ve kara düzlükleri derinliğinden daha derin olan deniz kuşağı.
Karadan belirli bir uzaklığa kadar olan sular.

Karasuları, egemen bir devletin kara topraklarına bitişik, genişliğini uluslararası hukuka göre kendisinin belirlediği, hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz alanını belirler. 
Karasuları iç sularla beraber ilgili devletin deniz ülkesini meydana getirir.

Devletler kara topraklarında sahip olduğu haklara; karasularında, karasuların üzerindeki hava sahasında, deniz tabanında, tabanın altında da sahiptir. Karasularının bitiminden sonra uluslararası sular başlar.

Türk karasularının genişliği, 1964 yılında çıkarılan bir kanunla en az 6 mil olarak kabul edilmiştir. Akdeniz ve Karadeniz de karasularımızın genişliği 12 mil, Ege de ise 6 mildir. 

Kıta Sahanlığı

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ