Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri...

Daire,
Oda,
Ofis,
Devlet dairesi.
Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri, oda, ofis.
Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.
Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm.
Resmi hizmet erilen yer.

Daire kelimesinin başka anlamları:
Daire, apartıman dairesi.
Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri.
Aruz ölçüsünde birbirine yakın bahirlerin toplandığı ana bölümler.
Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü.
Bir çemberle iç bölgesinin birleşimi.
Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.
Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ