Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kağıdı...

Abadi,

Arapça: abadi.
Farsça: abadi,
İnce Hint kağıdı.
Devletabat şehrinde imal edilmesinden dolayı abadi adı erilmiştir. Hindistan’ ın Devletabat şehrinde imal edilen, kalınca, yarı mat, açık saman renginde, eskiden hattatların pek makbul tuttukları, ipekten yapılmış bir nevi yazı kağıdı.

Yazma kitap ve levhalarda kullanılan sarımtırak renkte, pürüzsüz, ipek kağıt.
Hattatlar tarafından kullanılan bir tür ipek kağıt.
Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kağıdı türü.
Kalınca ve açık saman renginde ipekten yapılan yarı mat bir kağıt türü.
Hattatlar tarafından kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ