Sözünden veya kararlarından dönmeme...

Sebat,
Direşme,
Arapça: sebat.
Fransıza: persistance
İngilize: persistence, perseverance.
Sözünden veya kararlarından dönmeme, direşme.
Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme.
Bir noktada kımıldamadan durma, olduğu yerde karar kılma.
Kararından ve sözünden dönmeme, bir iş veya davranışta azim ve kararlılık gösterme.
Kararında ya da sözünde direngen olma durumu, bir kararı sonuna değin uygulama, bir işi sonuna değin sürdürme.

Sebat etmek:
Kararından ve sözünden dönmemek, azim ve kararında devam etmek, dayanmak, yılmamak.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ