Sonu olmayan gelecek zaman; sonsuzluk...

Ebet,
(ebed),
Karşıtı: Ezel.
Arapça: ebed.
İngilizce: infinity, 
Fransızca: infinite, 
Almanca: unendlichkeit,
Latince: infinitas.
Sonsuzluk,
Ebedilik, ebediyet.
Payansızlık,
Zevalsizlik. 
Sonu olmamak.
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk.
Sonsuz olma durumu; bengilik, bitimsizlik, sonrasızlık, ebedilik, ebediyet, namütenahilik, payansızlık.
Sonsuz olma durumu.
Sonsuz, ölçüsüz, sınırsız olma durumu.
Ölümsüzlük, ebedilik, ebediyet.
Sonu ve sınırı olmayan uzay, feza.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ