Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme...

İstiskal,
Soğuk davranmak.
Kovumsama.
Arapça: istiskal
Eskiden, Osmanlı döneminde istiskal.
Arapça ağır olmak, hoşa gitmemek anlamındaki ѕikal kelimesinden türetilmiştir.
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme, 
soğuk davranmak.
Hoşnutsuzluğu belli ederek karşı tarafı çekilmez görme.
Ağır görme, huzurundan hoşlanmama.
Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.
Zorlaştırma, güçleştirme, müşkülat verme.
Hoş karşılamama, yüz vermeme,
 kovma.
Hoşnut olmadığını belli edecek tarzda soğuk davranma, yüz vermeme, aşağılama.
Kovar gibi davranma; başından def edercesine davranış; dolayısıyla kovma.
Yüz vermeme, koğarcasına muamele etme, dolayısiyle kovma,
Kişinin yaptığı davranışlardan hoşlanmayıp o kişiden uzaklaşmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ