Sıcakkanlı...

Munis,
Arapça: munis,
Arapça, alışmak, ana yakın olmak anlamındaki uns, inas sözcüğünden türetilmiştir.
Alışılan, alışılmış.
Sıcakkanlı.
Uygulanabilir.
Cana yakın, sevimli, uysal, yumuşak.
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan.
Alışılmış,
Sevimli.
Ehlileşmiş, cana yakın, sevimli, dost, itaatkar.
Cana yakın, dost, uysal, sevimli.
Ehlileşmiş. 
Cana yakın. 
Canayakın, sevimli.
Cana yakın, alışılmış.
Alışılmış, evcil, sevimli.
Kolayca dostluk kurabilen, sokulgan, sıcakkanlı, cana yakın.
Alışılmış, yadırganmayan.
Akla aykırı gelmeyen, uygun, münasip.
Vahşi olmayan, insana alışık, uysal.
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan.
c.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ